2009-07-11

NATPU


Nesam
Enpadu
Ninakum Varai..
Pasam
Enpadhu
Palagum Varai..
Kathal Enpadhu
Kathalikum
Varai..
Natpu Enpadhu
Naadi Thudipu
Nirkkum Varai.