2009-07-13

FRIENDSHIP


Kavidai Enbadu Yosipadu
Kadhal Enbadu Nesipadu
Natpu Enbadu Swasipadu

Yosikamal Nesikamal
Irukalam
But
Swasikamal
Iruka Mudiuma? Thats Friendship..